Cwnsela Llawn Enaid

Dewch i siarad gyda fi mewn gofod preifat, cyfrinachol, a ddiogel lle byddwch yn rhydd i archwilio eich meddyliau a’ch teimladau ac i (ail) ddarganfod yr atebion sydd eisoes y tu fewn.

Counselling Signposts“Nid ydym yn fodau dynol yn cael profiad ysbrydol; rydym yn fodau ysbrydol cael profiad dynol.” – Pierre Teilhard de Chardin

Chi’n teimlo’n bryderus. Dioddef o iselder efallai. Y newyddion da? Rydych yn deffro. Cofio pwy ydych chi. Y newyddion drwg? Ei fod yn gwrthdaro uniongyrchol gyda pwy oeddech wedi dysgu i fod. Ac nid iw’n bert. Does dim yn gweithio mwyach. Perthnasau yn methu. Gyrfaoedd a oedd unwaith yn cyflawni yn dod yn hen ac yn ddiflas. Mae popeth yn mynd ar chwâl ac i wneud pethau’n waeth, beth bynnag ydych yn ei wneud mae’n ymddangos i atgywirio dim ran ohono. Mae fel pe bai’r holl hen ffyrdd o wneud pethau ddim yn gweithio pellach.

Dyma lle yr wyf yn dod i mewn.

Cwnsela Llawn Enaid

“Y rhodd mwyaf gwerthfawr y gallwn ei gynnig eraill yw ein presenoldeb.” – Thich Nhat Hanh

Dewch i siarad gyda fi. Mewn gofod preifat, cyfrinachol, a ddiogel. Lle tawel a chefnogol yn rhydd o unrhyw ragdybiaethau a / neu ddyfarniadau lle byddwch yn rhydd i archwilio eich meddyliau a’ch teimladau ac i (ail) ddarganfod yr atebion sydd eisoes y tu fewn.

Beth alla i eich helpu?

Yr hyn sy’n wych o fod yn ysbrydol yw ei fod yn drwyadl. Mae popeth a wnawn a’i sylfaen mewn ysbrydolrwydd. Does dim pwnc, testun neu fater yn waharddedig. Gyda dweud hynny, mae yna ychydig o bethau yr wyf yn dda iawn ynddo. Gallaf eich helpu gyda:

  • Dod o hyd i’ch pwrpas a chyfeiriad mewn bywyd.
  • Pryder ac iselder.
  • Anawsterau perthynas.
  • Gofid, colled, a trawsnewidiadau bywyd.

Ac os na allaf eich helpu chi, byddaf yn rhoi chi ar y cyfeiriad o rhywun wyf yn meddwl gall. Nid yw fy haddewid i chi yw gadael i chi ar ben eich hunan ac mewn trafferth.

Ffioedd

Mae awr (chwe deg munud) o gwnsela yn costio £40. Mae cyfradd gostyngol o £25 ar gael i fyfyrwyr a’r rhai sydd ar fudd-daliadau (fu angen prawf o flaen llaw).

Cysylltwch â fi heddiw am 30 munud o ymgynghor ddirwymed yn rhad ac am ddim. Byddwn yn trafod yn fyr eich sefyllfa, gallwch ofyn cwestiynau i mi, ac yna gallwn fynd ag ef oddi yno. Cofiwch, nid oes unrhyw rwymedigaeth neu bwysau i chi fynd i ymlaen â cwnsela os ydych yn teimlo nad yw’n addas i chi.

Ffoniwch fi ar: 07547 906962
neu
e-bost ataf: marc@marcpieniazek.co.uk